Informujemy, że w związku z unieważnieniem postępowania na dostawę surówek do internatu ZSPS i VIIII LO w Toruniu na podstawie art. 255 pkt.2) ustawy- wszystkie złożone ofertynie spełniły warunków i podlegały odrzuceniu, w związku z tym publikujemy nowe zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Formularz cenowy