Plan zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamówień publicznych na rok 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Informacja o wszczęciu postępowania

Zamawiający informuje, że zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy), którego przedmiotem jest: „Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ul. Grunwaldzka 33/35"


Opublikowano: 21 lipiec 2023

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1e88733-2735-11ee-9aa3-96d3b4440790

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


Opublikowano: 12 kwietnia 2023

Postępowanie SP.340.4/23.UP - Dostawa żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikowano: 20 maj 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja po otwarciu ofert


Opublikowano: 19 maj 2022

Informacja po otwarciu ofert

Publikacja ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


Opublikowano: 10 maj 2022

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00150108/01 w dniu 2022-05-10 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności do stołówki Internatu ZSPS i VIII LO


Opublikowano: 28 maj 2021

Ogłoszenie

Opublikowano: 11 czerwiec 2021

Informacje o złożonych ofertach


Opublikowano: 14 czerwiec 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności do stołówki Internatu ZSPS i VIII LO


Opublikowano: 28 kwiecień 2021

Ogłoszenie


Opublikowano: 13 maj 2021

Informacje o złożonych ofertach


Opublikowano: 14 maj 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty