Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje realizację m.in. chemii i biologii w zakresie rozszerzonym. Część zajęć z tych przedmiotów odbywa się z podziałem na grupy, co w dużym stopniu sprzyja indywidualizacji nauczania, rozbudzaniu pasji przyrodniczych i opierając się na eksperymencie w dobrze wyposażonym laboratorium chemicznym i biologicznym, prowokuje do dalszych poszukiwań.

CELE I ZAŁOŻENIA KLASY:

 • Wspomaganie rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym;
 • Osiąganie wysokich wyników na maturze, znacznie przewyższających wyniki wojewódzkie i krajowe oraz 100% zdawalność;
 • Opieka profesjonalnej kadry,
 • Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w zakresie rozszerzonym;
 • Przygotowanie do konkursów i olimpiad;
 • Kształtowanie badawczego sposobu myślenia;
 • Rozwijanie umiejętności eksperymentalnych, obserwacji, wyciągania wniosków;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
 • Nauka języka angielskiego medycznego, który obecnie jest używany na uczelniach wyższych a także przydatny w późniejszej pracy zawodowej
 • Uczestnictwo w zajęciach na uczelniach wyższych, które pozwalają uczniom na samodzielne wykonywanie wszelkich czynności eksperymentalnych, prowadzenie obserwacji, analizę i interpretację danych eksperymentalnych, ale także na poznanie specyfiki uczelni, charakteru i tematyki zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich;
 • Uczestnictwo w zajęciach na Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu;
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Kole Młodych Ratowników, które istnieje w szkole od 1999 r. oraz dzielenie się nią z innymi m.in. podczas pokazów ratowniczych w przedszkolach, szkołach, czy na osiedlowych festynach.

Absolwenci tego profilu mogą z powodzeniem ubiegać się o miejsca w akademiach medycznych. Zapewnioną mają profesjonalną kadrę, która utrzymuje w klasie wysoki poziom nauczania przy wspaniałej atmosferze, która na zawsze pozostaje w pamięci absolwentów, chętnie odwiedzających naszą szkołę nawet po kilku latach od jej ukończenia.

Języki: angielski, niemiecki