Klasa biznesowa wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów planujących podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych. Rozszerzony program nauczania od klasy pierwszej matematyki i języka angielskiego umożliwia uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów i 100% zdawalność. Od klasy drugiej w zakresie rozszerzonym realizowany jest również program geografii.

Matematyka, geografia i język angielski to przedmioty, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia ekonomiczne. Uczniowie klasy biznesowej biorą aktywny udział w zajęciach dodatkowych poszerzających ich wiedzę i umiejętności.

Pod kierunkiem nauczycieli uczestniczą w kolejnych edycjach Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, w której według aktualnych notowań na GPW mogą zarobić lub stracić wirtualne pieniądze oraz rywalizować z uczniami z całego kraju osiągając wysokie wyniki. Swoją wiedzę geograficzną systematycznie sprawdzają na ogólnopolskim konkursie GeoPlaneta uzyskując wysokie wyniki i wyróżnienia oraz na Olimpiadzie Geograficznej.

Wielu uczniów klasy biznesowej jest zaangażowanych w wolontariat na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt.

Nasi absolwenci wybierają nie tylko kierunki ekonomiczne ale również inne kierunki studiów na uczelniach wyższych całego kraju i poza jego granicami.

Języki: angielski, rosyjski