AKADEMIA RODZICÓW
AR - ka

Sprawozdanie

Bariery porozumienia z dzieckiem

Czego potrzebują dorastające dzieci od rodziców

Instytucje pomocowe

Błędne koło uzależnienia

Bajka o uczuciach

Komunikaty dobrego dziecka

Jak wychować szczęśliwe dziecko

Podsumowanie działalności Akademii Rodziców w roku szkolnym 2012-13

Cele szczegółowe szkolnego programu profilaktyki

Główne kierunki działań wychowawczych

Tematyka spotkać w Akademii Rodziców realizowana w poprzednich latach

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych w ramach profilaktyki uzależnień 28.02.2013


Akademia Rodziców to projekt realizowany w szkole dla rodziców uczniów i z rodzicami uczniów kl.I.
Są to spotkania rodziców z koordynatorem projektu p. Izabelą Nowak Przygoda, zajmującą się w szkole profilaktyką uzależnień, prowadzącą zajęcia z młodzieżą o tej tematyce, a także spotkania z zapraszanymi gośćmi tj. specjalistami różnych dziedzin, zajmującymi się zawodowo pedagogiką, psychologią, specjalistami uzależnień, przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, terapeutami.

Cele projektu:

 1. szeroko rozumiana edukacja rodziców dotycząca zagadnień bezpośrednio związanych z ich dziećmi, ich funkcjonowaniem w grupie i zagrożeniami, z tym związanymi
  • Zjawisko współczesnej narkomanii ( i wszystko, co z tym związane: rodzaje środków, oblicza współczesnej narkomanii, mity dotyczące środków psychoaktywnych, formy i miejsca pomocy)
  • Alkoholizm i nikotynizm
  • Obecnie obowiązujące przepisy prawne, dotyczące środków psychoaktywnych, postępowanie policji
  • Okres adolescencji naszego dziecka
  • Przemoc w rodzinie
  • Elementy treningu zastępowania agresji
 2. możliwość swobodnej dyskusji na tego typu tematy, czyli forum dyskusyjne dla rodziców, grupa wsparcia dla rodziców dotkniętych problemem


Spotkania w ramach Akademii Rodziców odbywają się dwa razy w semestrze.

Formy projektu:

 • Zajęcia warsztatowe
 • Spotkania ze specjalistami
 • Prezentacja ciekawych filmów + forum dyskusyjne
 • Materiały dla rodziców