Informuję, że zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

odbywają się w trybie nauczania na odległość 

 w terminie od  25 marca do 10 kwietnia  2020 roku

 

Drzwi Otwarte w VIII LO i Technikum Nr 8 zaplanowane na 4 kwietnia 2020 roku odbędą się w terminie późniejszym.

Zapoznaj się z naszą ofertą: 

 

 
 
Zasady rekrutacji do ZSPS i VIII LO
28.02.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kurator Oświaty nr 2/2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

Więcej o profilach klas:

klasa ratowniczo-medyczna 
klasa farmeceutyczno-medyczna
klasa biznesowa
klasa prawno-obywatelska
klasa sportowa
klasa teatralno-dziennikarska
technik fotografii i multimediów
technik technologii żywności