ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja dla absolwentów Szkół Podstawowych Rekrutacja dla absolwentów Gimnazjów

 

R E K R U T A C J A 2019

Szanowni Kandydaci,

W dniach 19.06-25.06. 2019 r. należy złożyć w szkole I wyboru oryginały lub poświadczone kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu, dwa zdjęcia legitymacyjne oraz dyplomy poświadczające zajęcie wysokiego miejsca w zawodach sportowych, konkursach artystycznych, wolontariacie.

TERMINARZ PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

19.06, 21.06 - godz. 8.00-15.00, 22.06 (sobota) - 9.00-13.00, 24.06, 25.06 - godz. 8.00-15.00

 

dr Beata Trapnell

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

Link do strony w systemie elektronicznego naboru: https://torun.edu.com.pl/

 

 

Prezentacja MEN