• doświadczona i wysoko kwalifikowana KADRA NAUCZYCIELSKA polska i zagraniczna
 • doskonale wyposażone SALE LEKCYJNE (telewizory, odtwarzacze CD i DVD, rzutniki multimedialne, sprzęt komputerowy), LABOLATORIA chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz do nauki przedmiotów zawodowych,
 • chemiczne, biologiczne, fizyczne oraz do nauki przedmiotów zawodowych,
 • TABLICE INTERAKTYWNE ,
 • pracownie wyposażone w WYSOKIEJ KLASY KOMPUTERY ,
 • KOŁA PRZEDMIOTOWE : historyczne, językowe, komputerowe, sportowe i artystyczne i wiele innych zajęć pozalekcyjnych,
 • INTERNET dostępny dla wszystkich
 • bogato wyposażona BIBLIOTEKA SZKOLNA
 • program SOCRATES-COMENIUS – wymiany z Włochami, Szwecją i Niemcami,
 • BIWAKI INTEGRACYJNE dla uczniów klas pierwszych,
 • WYCIECZKI krajowe, zagraniczne, OBOZY NARCIARSKIE ,
 • znakomite zaplecze sportowe: DUŻA HALA z widownią na 1000 miejsc, boisko do piłki koszykowej, ręcznej, nożnej i siatkowej, mecze ligowe
 • posiadający dużą samodzielność SAMORZĄD SZKOLNY
 • ZESPÓŁ MUZYCZNY
 • DWA INTERNATY z 220 miejscami oraz świetlicą, stołówką, kawiarenką.