Istotą kształcenia w tym nowoczesnym zawodzie jest nabycie umiejętności kontrolowania jakości żywności z zastosowaniem zasad zarządzania jakością w oparciu o znajomość właściwości surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych, zmian w żywności zachodzących podczas procesów technologicznych oraz przechowywania żywności.

W procesie kształcenia poznasz sposoby wytwarzania najlepszej, bezpiecznej żywności, zgodnie z wyodrębnionymi w tym zawodzie, a wybranymi przez ciebie kwalifikacjami:

T.4. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
T.2. PRODUKCJA WYROBÓW SPOŻYWCZYCH Z WYKORZYSTANIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Technik technologii żywności zajmuje się również opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywniościowych i technologii ich wytwarzania. Organizuje i nadzoruje proces ich produkcji. Zajmuje się badaniem i oceną żywności.

NOWOŚĆ

  • produkcja WYROBÓW CUKIERNICZYCH
  • kontrolowanie JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI - kurs
  • CUKIERNICTWO ARTYSTCZNE - kurs
  • DIETETYKA – zajęcia dodatkowe dla chętnych
  • KURS BARMAŃSKI – profesjonalny kurs dla uczniów pełnoletnich