Co zyskasz kończąc tę klasę:
- przygotujesz się do studiów na wszystkie kierunki medyczne
- umiejętność udzielania pierwszej pomocy wg. standardów Europejskiej Rady Resuscytacji
- unijny certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy
- umiejętność pracy (działania) w zespole

Warunki, które powinien spełniać kandydat:
- musi być odporny na widok krwi i uszkodzeń ciała
- musi być sprawny fizycznie
- być otwartym na potrzeby drugiego człowieka (być empatycznym, mile widziana działalność w wolontariacie)

Języki: angielski, niemiecki