Karta informacyjna 2018/2019

Podanie dla uczniów na 2018/2019

Oświadczenie rodziców

Kontrakt

 

Szanowni Państwo

składając podanie o przyjęcie do Internatu prosimy o wydrukowanie i zapoznanie się z załącznikami 1, 2 i 3 oraz dołączenie ich wypełnionych i podpisanych do składanego podania. Do podania prosimy także dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne kandydata.

 

Pakiet wymaganych dokumentów:

1. Podanie podpisane przez rodzica
2. Zdjęcie
3. Oświadczenie rodziców - zał. 1
4. Kontrakt - zał. 2
5. Upoważnienie do zameldowania - zał. 3